Kontakty

Predajca

Názov:Ercomp
IČO:33199108
DIČ:1020335151
IČ DPH:SK1020335151
Mesto:Trnava
PSČ:91700
Adresa:Sladovnícka 21
Telefón:00421335512245
E-mail:ercomp@ercomp.sk
Kontakt:Erent Gabriel

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 033/5512 689
  • 033/5512 690
Fax:
  • 033/5512 656