Predajca

Názov:Ercomp
IČO:33199108
DIČ:1020335151
IČ DPH:SK1020335151
Mesto:Trnava
PSČ:91700
Adresa:Sladovnícka 21
Telefón:00421335512245
E-mail:ercomp@ercomp.sk
Kontakt:Erent Gabriel
Zapísaný v Okresný úrad Trnava Číslo živnostenského registra: 207-5432

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 033/321 25 27
  • 033/321 25 21
Fax:
  • 033/321 25 23