PrevádzkareňERCOMP s.r.o.
Sladovnicka 21
91701 Trnava


: +421903457660
: ercomp@ercomp.sk

SídloERCOMP s. r. o.
Sladovnícka 2565/21
917 01 Trnava 1

: 55128912
: 2121886404
: SK2121886404


Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 033/321 25 27
  • 033/321 25 21
Fax:
  • 033/321 25 23